Til lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne

Undervisningsmateriale

Pilot-test af undervisningsmateriale om kropsidentitet, træning, kosttilskud og doping til 8.-10.klassetrin

I 2015-2017 er Hjørring, Aalborg, Odense og Holbæk udvalgt som modelkommuner i satspuljeprojektet ’Antidopingkommuner i Danmark’.

De 4 kommuner har sammen og med sparring fra Anti Doping Danmark udviklet et sæt undervisningsmateriale til brug i 8.-10. klasse, som vi nu har brug for hjælp til at få testet i relevante klasser. Pilottesten og den feedback vi kan få fra både de lærere og elever, som har prøvet at arbejde med materialet, giver os mulighed for at færdigudvikle et relevant og brugbart materiale til undervisning, der kan hjælpe med at forebygge unges brug af dopingstoffer.

I materialet findes lærervejledning og elevmateriale, både baggrund og opgaver, i fag og temaer som illustreret i matrix herunder:

Tema/Fag

Dansk

Idræt

Samfundsfag

Biologi

Dopingens historie
- Idræt og præstation
- Kropsidealer

X

X

X

X

Træning for muskeltilvækst og styrke
- Styrketræning
- Dopinglege

 

X

   

Doping og træning
- Hvad er doping?
- Hvorfor bruges doping?
- Sund kost og træning
- Muskler i arbejde
- Etik & moral

     

X

Kroppen i samfundet
- Kultur
- Identitet
- Kropsidealer
- Den redigerede krop i medierne
- Mangfoldige kropsidealer

X

X

X

 

Kosttilskud og doping
- Introduktion til kosttilskud og doping
- Gråzonen –hvor går grænsen mellem kosttilskud eller doping?
- Bodybuilding og fitnesskonkurrence

 

X

X

X


Om satspuljeprojektet Projektet i de fire kommuner løber fra 2015-2017. Herefter bliver projektet evalueret og erfaringerne formidles til inspiration og læring til landets øvrige kommuner.

Tidligere minister for sundhed og forebyggelse, Nick Hækkerup har sagt om projektet: ”Mange unge er meget optaget af, hvordan de ser ud, og de vil gå langt i jagten på den perfekte krop. Eller for at kunne præstere mere eller bedre. Men det kan have store sundhedsmæssige konsekvenser, og derfor er det vigtigt at arbejde for, at de unge ikke begynder at tage doping. Og her spiller kommunerne en vigtig rolle, fordi de i samarbejde med eksempelvis skolelærere, pædagoger og idrætsforeninger kan etablere aktiviteter for de unge, som gør, at de holder sig fra doping”.

Materialet kan indhentes ved kontakt til projektleder Claus Mørkbak Højrup