Hvad er doping?

Doping defineres som en overtrædelse af antidopingreglerne. I Danmark drejer det sig om artikel 2.1-2.10 i de Nationale Antidopingregler.

Hvad er doping?

Doping defineres som en overtrædelse af antidopingreglerne. I Danmark drejer det sig om artikel 2.1-2.10 i de Nationale Antidopingregler.

De 10 artikler har følgende ordlyd i overskriftsform:

2.1.  Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve fra en idrætsudøver.

2.2.  En idrætsudøvers anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

2.3. Unddrage, nægte eller undlade at medvirke til prøvetagning i overensstemmelse med antidopingreglerne.

2.4.  Enhver kombination af tre mislykkede forsøg på dopingkontrol og/eller indberetningsfejl af en idrætsudøver i en prioriteret testgruppe, som defineret i den internationale standard for prøvetagning og efterforskning indenfor en 12-måneders periode (Whereabouts-overtrædelser).

2.5.  Snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen.

2.6.  Besiddelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

2.7.  Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel med ethvert forbudt stof eller forbudt
metode.

2.8.  Administration eller forsøg på administration af et forbudt stof eller en forbudt
metode til en idrætsudøver under konkurrence eller administration eller forsøg på
administration af et forbudt stof eller en forbudt metode, der er forbudt uden for
konkurrence, til en idrætsudøver uden for konkurrence.

2.9 Medvirken eller forsøg på medvirken til overtrædelse af antidopingreglerne 

2.10 Tilknytning til støttepersonale som er udelukket efter dopingreglerne, eller som i forbindelse med en straffesag eller disciplinærsag er dømt for at have begået handlinger, som er et brud på dopingbestemmelserne.

Læs den komplette regeltekst for de 10 artikler i de Nationale Antidopingregler

En væsentlig overtrædelse af antidopingreglerne er tilstedeværelsen i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til WADAs liste over forbudte stoffer. Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelsen af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt anvendelsen af metoder til at ændre analyseresultatet af en urin eller blodprøve, er forbudt."

Doping er altså ikke kun forbudte stoffer, som man på en eller anden måde får ind i kroppen. Doping er også fremgangsmåder, der kan sløre brugen af forbudte stoffer og andre metoder, der i sig selv kan have en præstationsfremmende effekt.

En forbudt metode er, når man ikke direkte anvender nogen stoffer, men alligevel opnår en kunstig forbedring af kroppens præstationsevne og atletens konkurrencedygtighed. Det kunne for eksempel være bloddoping. Hvilke stoffer og metoder, det konkret drejer sig om, kan du se under forbudte stoffer og metoder.

Oversigt over de forskellige kategorier af ulovlige stoffer, som indgår samlet i Dopinglisten.

Anti Doping Danmark, og de danske idrætsorganisationer, følger til enhver tid WADA's dopingliste.

WADA's liste over forbudte stoffer og metoder revideres en gang årligt.

Listen er inddelt i tre kategorier:

  • Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence)
  • Stoffer og metoder forbudt i konkurrence
  • Stoffer forbudt i visse sportsgrene

Alle forbudte stoffer betragtes som ”Specificerede stoffer” – bortset fra stoffer i dopinggrupperne S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a og Forbudte metoder M1, M2 og M3.

Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence) 

Forbudte stoffer
S0. Ikke godkendte stoffer 
S1. Anabole stoffer
S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetics 
S3. Beta-2-agonister 
S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer 
S5. Diuretika og sløringsstoffer 

Forbudte metoder

M1. Manipulation af blod og blodkomponenter
M2. Kemisk og fysisk manipulation 
M3. Gendoping

Stoffer og metoder forbudt i konkurrence

Foruden kategorierne S0 til S5 og M1 til M3 defineret ovenfor er følgende kategorier forbudt i konkurrence.

S6. Stimulerende stoffer 
S7. Narkotika 
S8. Cannabinoider 
S9. Glukokortikoider

Stoffer forbudt i visse sportsgrene
P1. Alkohol
P2. Beta-blokkere

Læs mere om de forskellige stoffer på Dopinglisten